Onze identiteit

Zalencentrum ‘De Aker’ vierde in 2014 zijn 40-jarig jubileum en is destijds opgezet als kerkelijk centrum van de Hervormde gemeente te Putten.

Al heel wat jaren voert ‘De Aker’ als zalen- en congrescentrum een eigentijdse en professionele koers. Vandaar dat vele particuliere en zakelijke gasten en allerlei congressen en bijeenkomsten hun weg weten te vinden naar ‘De Aker’. Beleidsmatig en zakelijk wordt uiteraard ook rekening gehouden met de kerkelijke identiteit en ligging van de Hervormde gemeente, die immers eigenaar is van het zalencentrum. Op grond daarvan behoudt de bedrijfsleiding van ‘De Aker’ zich het recht voor, om bepaalde activiteiten en bijeenkomsten niet toe te laten in ‘De Aker’, indien deze niet passen binnen de identiteit van de Hervormde gemeente en naar zijn mening niet in overeenstemming zijn met de Bijbel en het gereformeerde belijden zoals dat verwoord is in de algemene belijdenisgeschriften van de kerk en de bekende formulieren van enigheid.

Wij vertrouwen en rekenen op uw respect en begrip daarvoor.

College van Kerkrentmeesters